Opencore | Açık Çekirdek Platformu

Avrupa siyasi 15.yy

 XVI. Yüzyılda Avrupa'da Siyasi Durum

Avrupa Siyasi Durum

Merhaba Arkadaşlar bugünden itibaren sitemizde Eğlence, Bilim ve Kültür bölümümüzde belli başlı konuları kendimizce anlatıcaz ilk hafta olarak bildiğiniz üzere Osmanlının yükseliş yılarını yani 16. yüzyıl Avrupasından bahsedicem.Fransa Yüzyıl savaşlarından çıktıktan sonra birliğini kurmuş ve henüz kendisine ait olmayan toprakların ilhakını hazırlamıştır.Kültür ve dil birliğiyle sağlamlaştırılan Fransız birliği gerçek anlamada kurulmuştu.Krallık iktidarı,devrin iktisadi rehahı ve Roma hukukunun incelenmesi sonucunda geliştirildi ve kendi oluşturduğu örgütlenme imkanı buldu; kralların iradesi tüm düşünelerin önünde gelecekti.Ayrıca saray maiyetinin bütük bir önemi vardı,merkeziyetçi monarsinin ilk düzenli hizmetini bu çevre yapmaktaydı.Kralın yanıda bir hükümet konseyi bulunuryordu.

İspanya ise XVI.yüzyılda tarhinin altın çağını yaşadı.Bu durum akdenizde Osmanlı İmparatorluğu ile aralarını iyice kısıştıracaktı.Katolik kralların yönetiminde,hızla kurulan ve kabul edilen bir mutlakiyet sayesinde Iberik yarımadası, Avrupa'nın en güçlü ,en akrarlı devletlerinden biri haline geldi.Elbette dönemin En Güçlü Devleti Osmanlı İmparatorluğu idi.Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük devlet adamları Osmanlıyı altın çağının sürdürülmesinde önemli rol oynadı.

Ispanya, birliğini kurar kurmaz, Yeni Dünya'nın fetine girişti; İspanya'da Aragona ve Castilla krallıkları kuvvetlerinin birleştirip Magrıplarla sonra Katolik olmayanlarla,engizisyon yoluyla mezheplerle mücadele ettiler.II.Felipe (1556 ) gerçek bir merkezi idare kurdu.II.Felipe'nin üç büyük uğraşı adalet,ordu ve maliye oldu.Daha XVI. yüzyıl sonunda İspanya dış ülkelerde gücünü yitirmeye yüz tutmuş ve içerde çok büyük bir iktisadi bunalım eşiğine gelimişti.İspanya çökme dönemine girdi.


(Kalmar birliği sonunda çıkan savaş,isveç'in çekilmesi sonucu Danimarka işgaliyle sonuçlandı)

 İngiltere ise XVI.yüzyılda taht sorunları ,dinisorunkar ve parlamentonun hak iddialarıyla siyasi bunalıma sürüklenmişti.VIII. Henri ,monarşinin otoriter niteliğini bir kez daha göstererek; zora dayanan bir yönetim uyguladı.İç güçlüklerine rağmen,İngiltere gücünü artırmaya devam etti. ingiltere tarihinin en kanlı devirlerinden biri olana Mary Tudor'un saltantı Katolik kilisesinin yeniden kurulması ve Protestanların kovuşturulmasıyla geçti.I.Elizabeth içeride durumu düzelterek ülkenin iktisadi ve kültürel gelişimi çabasına girdi.Katoliklerle ,tahtta idddiası olan Mary Stuart ile mücadele etti.Yinet bu dönemde İspanyol donanmasını tahrip eden İngiltere denizlerde üstünlük kazandı.Elizabeth öldüğü zaman (1603),ardında iktisadi ve kültürel bakımdan gelişmiş bir ülke bıraktı.Kaynakça : Yukarıdaki yazılar bize aittir.Tarih ve Görseller ise wikipedia'dan alınmıştır.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=