Opencore | Açık Çekirdek Platformu

HTML Form Yapısı

 HTML ile Form Yapımı

Form


Formlar kullanıcıdan girdi toplamak için HTML mekanizmadır. : Bir temel formu oluşturmak için üç unsur ihtiyacınız formu , giriş ve düğme elemanları.
Yerel özelliklere sahip form elemanı: action, method, enctype, name, accept-charset, novalidate,target, autocomplete  HTML sayfasında bir form oluşturur.Novalidate ve autocomplete özellikleri HTML5 ile yeni gelmiştir.

Form HTTP methot

methot niteliği sunucuya form verilerini göndermek için kullanılacak olan HTTP yöntemi belirtir.GET ve POST gibi değerler alır bu değerlerin en sık kullanılanılı ve en güvenlisi POST methodudur.
<form method="post" action="http://opencore.tr.gg">
</form>


Yukarıda göstermiş olduğum kodda method kısmına post veya get koyulur ancak en güvenli yol ve en temiz yol post methodudur.Sebebi ise get methodunda url kısmına kullanıcılardan alınan veriler yazar.

enctype tarayıcı kodlar ve sunucuya veri sunar nasıl niteliği belirler. Bu özellik için üç izin verilen değerler vardır.

  • application / x-www-form-urlencoded Varsayılan kodlama. Bu kodlama sunucusuna dosya yüklemek için kullanılamaz.
  • multipart / form-data Bu kodlama sunucusuna dosya yüklemek için kullanılır.
  • text/plain Bu kodlama tarayıcılar arasında değişmektedir. Farklı kodlamaları nasıl çalıştığını anlamak için, aşağıdaki formu yarattı.
  •  
Farklı kodlamaları nasıl çalıştığını anlamak için, aşağıdaki formu örnek olarak gösterdim.  
<form method="post" action="http://opencore.tr.gg/form">
    <input name="fave" /> 
    <input name="name" />
    <button>Button</button>
  </form>
 
otomatik tamamlama özelliği formu elemanı şeklinde giriş elemanları için varsayılan politikasını belirler.
  <form method="post" action="http://opencore.tr.gg/">
    <input name="fave" autocomplete="on" /> 
    <input name="name" />
    <button>Gönder</button>
  </form>
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=